1. Wyznacz liczbę, wiedząc że:
a) 25% tej liczby jest równe 15
b) 40% tej liczby jest równe 20
c) 65% tej liczy jest równe 13
d) 110% tej liczby jest równe 121

2. Cena brutto towaru z 7-procentowym podatkiem VAT wynosi 525 zł. Ile wynosi cena netto towaru?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T12:17:01+02:00
1.
a) 25%=1/4
15*4=60
Ta liczba to 60
b)
40%=2/5
20*5=100
Ta liczba to 100
c)
100%=x
x=20
Ta liczba to 20
d)
110%=121
100%=x
100%=110
Ta liczba to 110
2. 7% z 525=36,75
525-36,75=488,25 zł
Odpowiedź:Cena netto tego towaru wynosi 488,25 zł.
6 2 6