Obok polskiego sarmaty, widocznego na ilustracji zostały wpisane jego cechy. Niektóre z nich są błędne, Skreśl je.

- uważł się za potomka starożytnego plemienia sarmatów
- ulegał wpływom kultury zachodniej
- był zdania, że ustrój Rzeczpolspolitej został ustanowiony przez Boga
- chłopów i mieszczan uważał za równych sobie
- lubił życie w mieście
- czuł się członkiem "narodu szlacheckiego"
- zwykle był praktykującym katolikiem
- cechowała go tolerancja
- lubił zaglądać do kielicha
- uznawał tradycyjne, polskie wartości
- za najlepszy ustrój uważał absolutyzm

Na dziś .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T19:25:59+02:00
Skreślić:
2,4,5,8,11
19 4 19