1.ROZWIĄŻ RÓWNANIA:
a)4x-2=13-x
b)16=4-2x
c)0,5y=7-3y
d)x/4+1=5/3+x/2
e)(2x-3)/4=1/2+x
f)(x+2)/9=1-(x-1)/3
g)2(x+1)=x-5
h)9(x+8)=9x+8
i)2t-2(6t+1)=8
j)2/5(x-3)=9-x
k)(3x-5)/2=(5x-1)/10
l)x/2=2/5(4-x)-4
m)4(a-2)=6(2+a)
n)3(y=6)-y=2(y+9)
o)(x-7)-2(3x=5)=3
p)(5+3x)/4-(4x+9)/3=1,75
r)(2x-1)/5-(x-2)/2=o,7x
s)2x-(3x+5)/4=-1/4x-1

2

Odpowiedzi

2010-03-28T13:10:50+02:00
A)4x-2=13-x
4x+x=13+2
5x=15 /:5
x=3

b)16=4-2x
2x=-16+4
2x=-12 /:2
x= -6

c)0,5y=7-3y
0,5y+3y=7
3,5y=7 / :3,5
y= 2

g)2(x+1)=x-5
2x+2=x-5
2x-x=-5-2
x=-7

h)9(x+8)=9x+8
9x+72=9x+8
9x-9x=8-72
x=-64

i)2t-2(6t+1)=8
2t-12t-2=8
-10t=8+2
-10t=10 /:(-10)
t=-1PS. Za 8 pkt na 6-7 zadań to mam nadzieję, że dużo :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T13:33:58+02:00
A)4x-2=13-x
4x-x=13+2
3x=15/:3
x=5
b)16=4-2x
2x=4-16
2x=-12/:2
x=-6
c)0,5y=7-3y
0,5y+3y=7
3,5y=7/:3,5
y=2
d)x/4+1=5/3+x/2
x/4-x/2=5/3-1
x/4-2x/4=5/3-3/3
-x/4=2/3/*4
-x=8/3
x=-8/3
e)(2x-3)/4=1/2+x
(2x-3)*1/4=1/2+x
1/2x-3/4=1/2+x
1/2x-x=3/4+1/2
-1/2x=3/4+2/4
-1/2x=5/4/:(-1/2)
x=-5/2=-2,5
f)(x+2)/9=1-(x-1)/3
(x+2)*1/9=1-(x-1)*1/3
1/9x+2/9=1-1/3x-1/3
1/9x+1/3x=1-1/3-2/9
1/9x+3/9x=3/3-1/3-2/9
4/9x=6/9-2/9
4/9x=4/9/:4/9
x=1
g)2(x+1)=x-5
2x+2=x-5
2x-x=-5-2
x=-7
h)9(x+8)=9x+8
9x+72=9x+8
9x-9x=8-72
0=64
i)2t-2(6t+1)=8
2t-12t+2=8
-10t=8-2
-10t=6/:(-10)
t=6/10
j)2/5(x-3)=9-x
2/5x-7,5=9-x
2/5x+x=9+7,5
7/5x=16,5/:7,5
x=2,2
k)(3x-5)/2=(5x-1)/10
3/2x-5/2=1/2x-1/10
3/2x-1/2x=5/2-1/10
x=2,4
l)x/2=2/5(4-x)-4
x/2=8/5-2/5x-4
x/2+2/5x=8/5-4/1
5/10x+4/10x=8/5-20/5
9x=12/5/:9
x=4/15
m)4(a-2)=6(2+a)
4a-8=12+6a
4a-6a=12+8
-2a=20/:(-2)
a=-10
n)3(y=6)-y=2(y+9)
3y=18-y=2y+18
3y+y-2y=18-18
2y=0/:2
y=0
o)(x-7)-2(3x=5)=3
(x-7)-2(3x=5)=3
x-7-6x=-10=3
-5x-7=3+10
-5x=13+7
-5x=20/:(-5)
x=-4
s)2x-(3x+5)/4=-1/4x-1
2x-3/4x+5/4=-1/4x-1
5/4x+1/4x=-5/4-1
x=-1/4