Napisać po Angielsku dlaczego w przyszłości będzie lepiej czy też gorzej. Np: Myślę że w przyszłości będzie lepiej ponieważ będzie więcej wynalazków będzie rozwinięta medycyna itd.. Zadanie ma mieć przynajmniej 150 wyrazów..
Proszę też o spolszczenie tego.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T13:50:18+02:00
I think that in the future will be better because it will be more innovations will be developed medicine. Our land will be enriched with new inventions, even though I am afraid that some of them may be bad influence on our planet. People will increasingly develop their capacity, who knows, maybe in a few years quietly visit the space and see the magnificent universe. I suspect that progress in medicine may lead to possible treatment of many incurable diseases in those times such as cancer. I would like it to be managed on the ground that it was dying that much fewer people. I hope that the future will bring us the same positive benefits.

_____________________________________________________

Myślę że w przyszłości będzie lepiej ponieważ będzie więcej wynalazków będzie rozwinięta medycyna. Nasza ziemia będzie się wzbogacała w nowe wynalazki chociaż obawiam się, że niektóre z nich mogą źle wpłynąć na nasza planetę. Ludzie coraz bardziej będą rozwijać swoje możliwości, kto wie, może za kilka lat spokojnie odwiedzimy kosmos i zobaczymy wspaniały wszechświat. Podejrzewam, że postęp w medycynie może spowodować możliwość leczenia wielu nieuleczalnych w tych czasach chorób np. raka. Chciałabym aby to się udało ze względu na to iż umierało by znacznie mniej ludzi. Mam nadzieje, że przyszłość przyniesie nam same pozytywne korzyści.