Zad 1

Wysokość walca jest 3 razy dłuższa od jego promienia . Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętości walca , jeśli jego przekrój osiowy ma pole 54 cm2


zad 2

Przekrój osiowy walca jest prostokątem , którego jeden z boków ma długość 12 cm . Przekątne tego przekroju przecinają się pod kątem 60 stopni . Ile może być równa objętość tego walca ?


zad 3

Krawędż podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 10 cm , a przekątna ściany bocznej jest równa 16 cm . Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa .


zad 4

Wysokość stożka jest 2 razy dłuższa od jego promienia . Jakie jest pole powierzchni całkowitej o objętości tego stożka , jeśli jego przekrój osiowy ma pole 72 cm2

zad 5

Tworząca stożka jest nachylona do podstawy pod kątem 60 stopni . Tworząca tego storzka ma długość 5 cm . Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętości tego stożka .

zad 6

Oblicz objętość kuli , której róznica pola powierzchni i pola koła wielkiego wynosi 75 Pi ( T ) cm2

2

Odpowiedzi

2010-03-28T14:52:10+02:00
2010-03-28T15:11:33+02:00
Rozwiązania z rysunkami w załacznikach...
Analizując swoje rozwiązanie zauważyłam mały błąd:
w zadaniu 5 wysokość stożka powinna być równa:
H=2,5√3cm
czyli V=⅓*π*(2,5cm)²*2,5√3cm=⅓*15,635√3πcm³=5¹²⁷/₆₀₀π√3cm³