1)Podaj wartosc bezwzgledna liczb
a)5
b) -3
c)-4,3
d)√7
e) -π
f)7 + √2
g)π - 5
h)0 http://zadane.pl/dodaj-zadanie#

2)Zapisz bez użycia symbolu wartosci bezwzglednej wyrazenia:
a) |a-1 |
b)|x+7|
c)|2-b|
d)|-5-y|
e)|2a-4|
f)|6-3y|
g)|2t+4|
h)|z²+1|

PROSZĘ o POmoc ;d

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T19:46:04+01:00
1)Podaj wartość bezwzględną liczb
a) |5| = 5
b) |-3| = 3
c) |-4,3| = 4,3
d) |√7| = √7
e) |-π| = π
f) |7 + √2| = 7 + √2
g) π < 5
|π - 5| = 5 - π
h) |0| = 0

2)Zapisz bez użycia symbolu wartości bezwzględnej wyrażenia:
a) |a - 1|
a > 1 => |a - 1| = a - 1
a < 1 => |a - 1| = - a + 1

b) |x + 7|
x > -7 => |x + 7| = x + 7
x < -7 => |x + 7| = - x - 7

c) |2 - b|
b > 2 => |2 - b| = b - 2
b < 2 => |2 - b| = 2 - b

d) |- 5 - y|
y > - 5 => |- 5 - y| = - 5 - y
y < - 5 => |- 5 - y| = 5 + y

e) |2a - 4|
a > 2 => |2a - 4| = 2a - 4
a < 2 => |2a - 4| = - 2a + 4

f) |6 - 3y|
y > 2 => |6 - 3y| = 3y - 6
y < 2 => |6 - 3y| = 6 - 3y

g) |2t + 4|
t > - 2 => |2t + 4| = 2t + 4
t < - 2 => |2t + 4| = - 2t - 4

h) |z² + 1| = z² + 1
z² + 1 > 0 (zawsze z definicji kwadratu)
3 5 3
2009-10-30T19:47:10+01:00
1)Podaj wartosc bezwzgledna liczb
a)|5| = 5
b)| -3| = 3
c)|-4,3| = 4,3
d)|√7| = √7
e) |-π| = π
f)|7 + √2| = 7 + √2
g)|π - 5| = |3,14 - 5| = |-1,86| = 1,86
h) |0| = 0

2)Zapisz bez użycia symbolu wartosci bezwzglednej wyrazenia:
a) |a-1|
* a ≥1, a-1
*a<1, -a+1

b)|x+7|
*x≥-7, x+7
*x<-7, -x-7

c)|2-b|
*b≥2, 2-b
*b<2, -2+b

d)|-5-y|
*y≥-5, -5-y
*y<-5, 5+y

e)|2a-4|
*a≥2, 2a-4
*a<2, -2a+4

f)|6-3y|
*y≥2, 6-3y
*y<2, -6+3y

g)|2t+4|
*t≥-2, 2t+4
*t<-2, -2t-4

h)|z²+1|=z²+1 (pierwiastek stopnia parzystego jest zawsze dodatni)

2009-10-30T19:47:33+01:00
1)Podaj wartosc bezwzgledna liczb
a)5=5
b) -3=3
c)-4,3=4,3
d)√7=√7
e) -π=π
f)7 + √2=7+√2
g)π - 5=
h)0=0

2)Zapisz bez użycia symbolu wartosci bezwzglednej wyrazenia:
|a - 1|
a > 1
a - 1| = a - 1
a < 1
|a - 1| = - a + 1

b) |x + 7|
x > -7
|x + 7| = x+7
x < -7
|x + 7| = -x-7

c) |2 - b|
b > 2
|2 - b| = b-2
b < 2
|2 - b| = 2-b

d) |- 5 - y|
y > -5
|- 5 - y| = -5-y
y < -5
|- 5 - y| = 5+y

e) |2a - 4|
a > 2
|2a - 4| = 2a-4
a < 2
|2a - 4| = -2a+4

f) |6 - 3y|
y > 2
|6 - 3y| = 3y-6
y < 2
|6 - 3y| = 6-3y

g) |2t + 4|
t > -2
|2t + 4| = 2t+4
t < -2
|2t + 4| = -2t-4

h)|z²+1|
z²+1
kwadrat dowolnej liczby zawsze będzie liczbą dodatnią