1.wymień liczby
a) naturalne większe od π a mniejsze od 2π
b) ujemne całkowite większe od -√19
2.zaokrąglij do
a) setek
5368,4
203,04
38
b) tysięcy
1234567
800023,4
650,444
c)części dzięsiętnych
68,4256
0,657
0,0067
d) setek tysięcy
444444444
63450234
3
3. Zapisz w notacji wykładniczej
0.0009
0,01
2,5 tysiąca
387 mlm
250000000
4,4 tysiąca
0,02 tysiąca

1

Odpowiedzi

2010-03-28T15:45:42+02:00
1.
a) 4, 5, 6, 7, 8, 9
b)-4, -3, -2, -1
2.
a) 5400
200
0
b) 1235000
800000
1000
c) 68,4
0,7
0
d) 444400000
63500000
0
3.
9*10 do -3
10 do -1
25*10 do 7
44*10 do 2
2*10 do 1