Język Polski nauka o języku część 2, kl. 6.
zad. 5 str. 6

Dopasuj każdy rzeczownik nazywający uczucie do odpowiedniej grupy czasowników. Zapisz związki czasownika z rzeczownikiem.

(rzeczowniki)
zdumienie złość nienawiść radość

(grupy czasowników)
promieniować, tryskać, nie posiadać się z, szaleć z

poczerwienieć ze, trząść się ze, wpaść w

okazywać, wprawić kogoś w, maluje na czyjejś twarzy

budzić w kimś, czuć do kogoś, trwać w, zaślepia kogoś, żywić do kogoś

Za dobrą odpowiedź daję 15 pkt.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T16:50:17+02:00
Zdumienie-okazywaC ,wprawiC..........,zLoSC-poczerwienieć,trząść się......nienawiść-budzić w kimś ,czuć do kogoś...........radość- promieniować,tryskać............