Mam 2 zadania z matmy.. Proszę o szybką, a nawet bardzo szybką odp.

1) Janek, Tomek i Kasia zbierają modele samochodów. Tomek ma 3 razy więcej niż Janek, a Kasia ma o 16 modeli więcej niż Tomek. Razem mają 303 modele. Ile modeli ma każde z nich?

2) W czasie konkursu uczestnik odpowiada na 50 prostych pytań. Za dobrą odp. uzyskuje 6 pkt. a za każdą złą traci 4 pkt. Na ile pytań uczestnik odpowiedział dobrze, a na ile źle, jeśli łącznie zdobył 170 pkt.????

2

Odpowiedzi

2010-03-28T17:13:30+02:00
Zad.1.
x - liczba modeli Janka
3x - liczba modeli Tomka
3x + 16 - liczba modeli Kasi
303 - łączna liczba modeli

x+3x+3x+16=303
7x+16=303
7x=303-16
7x=287|:7
x=41

41- liczba modeli Janka
3 x 41 = 123 - liczba modeli Tomka
123+16=139 - liczba modeli kasi

spr. 41+123+139=303

Odp. Janek ma 41 modeli, Tomek 123 modele a Kasia 139 modeli.

zad.2.

x-liczba zadań na które odpowiedział dobrze
y-liczba zadań na które odpowiedział źle
6x-punkty za dobrze rozwiązane zadania
4y-punkty za źle rozwiązane zadania
x+y=50 //-x
y=50-x

6x-4y=170
6x-4(50-x)=170
6x-200+4x=170 //+200
10x=370 //:10
x=37

y=50-x=50-37=13

Odp:Uczestnik odpowiedział dobrze na 37 pytań,źle na 13.

licze na najlepszą ;)
1 5 1
2010-03-28T17:32:19+02:00
1) x - ilość modeli Janka
3x - ilość modeli Tomka
3x + 16 - ilość modeli Kasi

x + 3x + 3x +16 = 303
7x = 303 - 16
7x = 287/:7
x = 41 - modele Janka
3 *41=123 - modele Tomka
123 + 16 = 139 - modele Kasi
Odp.: Janek miał 41 modeli, Tomek 123, a Kasia 139.

2) x - ilość dobrych odpowiedzi
y - ilość złych odpowiedzi

{6x -4y = 170
x + y = 50 / *4

{6x - 4y = 170
+ 4x +4y = 200
10x = 370
x = 37
y = 50 - 37
y = 13