ZAD 3
Przedstaw w postaci iloczynu
a) -8xy+8x
b_5x²-15x
c)10a²-ab
d)xy-x²y
e)6a-24b+30c
f)12ab²+16b²Zad 12
Przedstaw w postaci iloczynu
a) (x+y) × a +(x+y) × b
d) (a-1)(b+c)-(a-1)(b-c)


Sprawdź czy umiesz

zad 1
Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie
5x-15xy-10
przyjmuje postać :
A. 5x(-3xy-10) C.5(x-3xy-2)
B.5x(-3xy-2) D. 5(x+3xy+2)

zad 2

Wyrażenie 2a²b²-8a²b jest równe iloczynowi :

A.2a(-ab²-4ab)
B.4a²b(½a-2)
C.2ab(ab-4a)
D.2a²b(2b-4)
zad 3
PODSTAWA PROSTOPADŁOŚCIANU JEST KWADRATEM O BOKU a.OBJĘTOŚĆ TEGO PROSTOPADŁOŚCIANU WYNOSI 8a²+4a³.To wysokość wynosi :

A.8a+4a²
B.2a+a²
C.2+a
D.8+4a

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T09:11:30+02:00
ZAD 3
Przedstaw w postaci iloczynu
a) -8xy+8x = 8x(-y+1)
b_5x²-15x =
-5x²-15x = -5x(x+3)
jeśli znaczek_ nie jest minusem?) to
5x²-15x = 5x(x-3)
c)10a²-ab = a(10a-b)
d)xy-x²y = xy(1-x)
e)6a-24b+30c = 6(a-4b+5c)
f)12ab²+16b² = 4b²(3a+4)


Zad 12
Przedstaw w postaci iloczynu
a) (x+y) × a +(x+y) × b = (x+y)(a+b)
d) (a-1)(b+c)-(a-1)(b-c) = (a-1)(-b+c+b+c) = (a-1)2c

Sprawdź czy umiesz
zad 1
Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie
5x-15xy-10 = 5(x-3xy-2)
przyjmuje postać :
C.5(x-3xy-2)

zad 2
Wyrażenie 2a²b²-8a²b jest równe iloczynowi :
2a²b²-8a²b = 2ab(ab-4a)
C.2ab(ab-4a)


zad 3
PODSTAWA PROSTOPADŁOŚCIANU JEST KWADRATEM O BOKU a.OBJĘTOŚĆ TEGO PROSTOPADŁOŚCIANU WYNOSI 8a²+4a³.To wysokość wynosi :
V = 8a²+4a³
8a²+4a³ = a²H
a²H = 8a²+4a³ /:a²
H = 8+4a
D.8+4a