1 zadanie
prostokątna działka ma długość 44,5m szerokości 48 m. 0,75 tej działki przeznaczono na sad a resztę na ogród, przy czym 0,15 ogrodu obsadzono kwiatami. Jaką powierzchnię obsadzono kwiatami?
2 zadanie
Oblicz bok trójkąta równobocznego, jeżeli obwód tego trójkąta jest równy sumie obwodu kwadratu o boku 2 i 1/2 (ułamek)cm i prostokąta o bokach 5,5cm i 3,3 cm.
3 zadanie
W puszce znajduje się 3,33 litra napoju. Adam wypił 1/3 zawartości puszki. Ile litrów napoju zostało w puszce?
4 zadanie
Według pewnego przepisu z 5 kg truskawek można otrzymać 2,5 kg dżemu. Masz 8 słoików dżemu po 250 g każdy. Ile kilogramów truskawek zużyto?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T19:23:18+02:00
1. a = 48 m
b= 44,5 m
P = ab
P = 2136 m²

0,75 * 2136 = 1602 m² - tyle przeznaczono na sad

2136-1602 = 534 m²-tyle przeznaczono na ogród

534 * 0,15 = 80,1 m²- tyle przeznaczono na kwiaty

Zad.2
Obw kwadratu = 4a
Obw kwadratu = 4 * 2,5
Obw. kw. = 10 cm

Obw prost. = 2a + 2b
Obw. prost = 2*5,5 + 2 * 3,3
Obw. = 11 + 6,6 =17,6 cm

10 cm + 17,6 cm = 27,6 cm

Obw trójk. równ. = 3a
3a = 27,6/ : 3
a = 9,2 cm

3 zadanie

3,33 *⅓ = 1,11 - tyle wypił
3,33 - 1,11 = 2,22 l - tyle zostało w puszce
Odp: w puszce zostało 2,22 l

4 zadanie

1 kg = 1000 g
250 : 1000 = 0,25 kg
8 * 0,25 = 2kg

5 kg truskawek ------- 2,5 kg dżemu
x ------------- 2 kg dżemu

x = 5*2 : 2,5
x=4 kg

Odp. Zużyto 4 kg truskawek