Odpowiedzi

2010-03-29T03:12:34+02:00
H = 2r
pole przekroju osiowego:
P = 1/2ah
wysokość w przekroju = wysokości stożka
h = H
podstawa a w przekroju = 2r
a =2r = H
P = 72 cm²
1/2*H*H = 72
1/2H² = 72 /:1/2
H² = 144
H = √144
H = 12
obliczam l z tw Pitagorasa
H²+r² = l²
r = 1/2H = 1/2*12 = 6
l² = 6²+12²
l² = 36+144
l² = 180
l = √180 = 6√5
Pc = πr²+πrl
Pc = π6²+π*6*6√5
Pc = 36π+36√5π
Pc = 36π(1+√5) cm²
V = 1/3πr²H
V = 1/3*π6²12
V = 1/3π432
V = 144π cm³