Odpowiedzi

2009-10-31T11:49:06+01:00
Z pewnością odpowiedział po chwili zastanowienia.
Anna była smutna gdy zginął jej kot.
Tomasz leciał pięć godzin samolotem do Polski.
Razem spędzili wspólny czas na poszukiwaniu grzybów.
Maria poślubiła Tomasza cztery lata temu.

Sure - he answered after a little thoughts.
Anne was sad when was killed her cat.
Thomas flew five hours by plane to Poland.
Together they spend the common time on the quest of fungi.
Maria married Thomas four years back.

Święto Wszystkich Świętych jest dniem smutnym. Dzień wcześniej wszyscy wybierają się na cmentarz aby posprzątać nagrobki zmarłych. Kupują kwiaty, znicze i zdobią nimi grób. Następnego dnia, w ciszy modlą się o pokój wieczny dla zmarłych. W tym dniu na cmentarzu odprawiana jest msza święta ku czci wszystkich zmarłych. Rodziny gromadzą się przy grobach i wspólnie modlą się. Wieczorem odprawiany jest różaniec, gdzie w świetle palących się zniczy ludzie proszą Boga o dobrobyt w niebie dla zmarłych.

The holiday Hallowmas is a sad day. The day before all are planning to go on the cemetery to tidy tombstones of dead. Buy flowers, ever-burning fires and adorn with them the grave. On the next day, in the silence they pray for the eternal peace for dead. On this day in the cemetery is celebrated Holy Mass to all his dead. Families assemble at graves and together pray . In the evening the rosary is celebrated, where in the light of burning themselves ever-burning fires people ask God for the welfare in heaven for dead.

Proszę ; )
2009-10-31T12:55:05+01:00
Sure i will watch tv. z pewnościa bede ogladal tv
I'm sad but he still my book. Jestem smutmny ponieważ on ukradł mi moją ksiązke


It s tvelve o clock. my favourite houer at day. jest 12 moja ulubiona godizna dnia

i spend week watching tv ja spedze weekend ogladajac tv


i'm very happy but i marry wonderful woman. jestem bardzo sczesliwy poniewaz poslubilem wspaniałą dizewczyne.
2009-10-31T13:31:24+01:00
Certainly in the future get the dream work.

Z pewnością w przyszłości dostanę wymarzoną prace.

When I get bad scores I am sad.

Gdy dostanę złą ocenę jestem smutny.

I played on a computer without paying attention to one hour.

Grałem na komputerze nie zwracając uwagi na godzinę.

I really enjoy spending time with friends.

Bardzo lubię spędzać czas z przyjaciółmi.

My mom married my dad.

Moja mama poślubiła mojego tatę.