Pilne.
1.W wyniku spalenia 10g wapnia otrzymano 14g tlenku wapnia. Oblicz,ile gramów tlenu zużyto do tej reakcji chemicznej.

2.Oblicz masę nadtlenku sodu Na²O² otrzymanego z 2,3 g sodu i 1,6 g tlenu.

3.Oblicz, ile gramów węgla potrzeba do przeprowadzenia reakcji z 72 g tlenku miedzi (I). Produktami tej reakcji chemicznej są metaliczna miedź i tlenek węgla (IV).

4.Oblicz, ile gramów wodorotlenku sodu NaOH można otrzymać w wyniku reakcji chemicznej 6,2 g tlenku sodu z wodą, wiedząc, że reakcja zachodzi zgodnie z równaniem: Na²0 + H²O -> 2 NaOH.

5. Oblicz, czy 5 g wodoru wystarczy do przeprowadzenia reakcji z 80 g tlenku żelaza (III), w której wyniku powstaje żelazo i woda.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T20:31:15+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
Z prawa zachowania masy
2Ca + O2---->2CaO
10g Ca + xg O2-----14g CaO
10 + x = 14
x = 4g O2 (tlenu)


2.
Z prawa zachowania masy
2Na + O2------>Na2O2
2,3g Na + 1,6g O2 = xg Na2O2
2,3 + 1,6 = x
x = 3,9g Na2O2

3.
2Cu2O + C---->4Cu + CO2
mCu2O=2*64u+16u=144u
mC=12u

2*144g Cu2O-------12g C
72gCu2O------------xg C
x=72*12/288
x=3g C (węgla)

4.
mNaOH=23u+16u+1=40u
mNa2O=2*23u+16u=62u
Na2O + H2O --> 2NaOH
62g Na2O--------2*40g NaOH
6,2g Na2O-------xg NaOH
x=8g NaOH

5.
mFe2O3=2*56u+3*16u=160u
Fe2O3 + 3H2------>2Fe + 3H2O
160g Fe2O3-----6g H2
xg Fe2O---------5g H2
x=133,3g Fe2O3
TAK, wystarczy
50 4 50