Wybierz okres warunkowy i przetłumacz zdanie

1. Jeśli przeczytasz ten list, wszystko stanie się oczywiste.
2. Zdasz ten egzamin, jeżeli porządnie się do niego przygotujesz.
3. Jeżeli kupimy ten dom, będziemy musieli wydać kolejne 20 tys
dolarów na jego remont.
4. Co powiesz, jeżeli policja zapyta cię o Paula ?
5. Będę musiał wyprowadzić się, jeżeli właściciele podniosą
czynsz.
6. Na twoim miejscu zmieniłbym prace.
7. Zagrałbym na trąbce gdyby mnie o to poproszono.


Wstaw czasowniki w odpowiedniej formie [okres warunkowy]

1. Marry [be] happy if you visit her tomorrow.
2. The old woman [be] killed if the driver hadn't stop the car.
3. The burglars would have left us with no money if we
[not pay] it in our bank accound earlier.
4. We would always have our dinner earlier if mother [not finish]
her job so late.
5. I will not agree to my doughter's going out so late if Tom
[not go] with her.
6. Our family [not be] so well-off if our father weren't so
successful in business.
7. If I [not have] something to eat, I'll die of hunger.
8. If you [not win] tomorrow, we would all be very disappointed.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T20:34:52+02:00
1.If you read this letter, everything will become obvious
2.You will pass this examination, if neatly you prepare for him
3.If we buy this house, we will have to spend next 20 thousand dollars on his repair.
4.What will you say, if police ask you about Paul?
5.I will have to move out, if owners raise the rent.
6.On your place I would change jobs.
7.I would sound the trumpet if I was asked for it.