Daję naj :)

1Podkreśl czynnik sprzyjający procesom krasowym.
a)Dużagrubość warstw skał węglanowych
b)Ujemnatemp. powietrza
c)Duża częstotliwość zamarzania i rozmarzania wody w szczelinach skalnych
d)brak opadów atmosferycznych

2.W górnym biegu rzeki przeważa:
a)erozja boczna
b)akumulacja rzeczna
c)erozja wgłębna
d)deflacja

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T22:02:23+02:00