Podcza pobytu na obozie językowym w Kolonii kupiłem odtwarzacz MP3 firmy Panasonic, który po kilku dniach przestał mi działać. Moja reklamacja ustna nie została uwzględniona, dlatego piszę ponownie reklamację. Odtwarzacz ten kupiłem w Berlinie 10 marca 2008r. w sklepie firmowym Panasonic przy ulicy Krawera 35. Przy włączaniu odtwarzacza ze słuchawek dobiega głośny pisk, a następnie się wyłącza. Usterke ta nastąpiła po dwóch dniach dobrego użytkowania. Reklamację wniosłem 13 marca 2008r. Nie uwzględniono jej, ponieważ stwierdzono, że odtwarzac został zepsuty z mojej winy.Proszę o naprawienie MP3, lub wymianę na nowy. Mój numer telefonu 999999 w razie potrzeby proszę się skontaktować

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T13:57:41+01:00
Verbinden Sie Ihren Aufenthalt im Camp Sprache in Köln gekauft haben, einen MP3-Player von Panasonic, die ich nach ein paar Tage länger zu arbeiten. Meine Beschwerde wurde nicht übernommen oral, so schreibe ich Beschwerde zurück. Dieser Player kaufte ich in Berlin 10. März 2008. Panasonic-Shop von der Straße Krawera 35 Beim Einschalten des Players mit Kopfhörern kommt ein lautes Kreischen, und dann ausgeschaltet. Diese Sicherheitslücke erfolgte nach zwei Tagen gut gebrauchen. Haben Sie eine Beschwerde eingereicht 13. März 2008. Nicht berücksichtigt, da festgestellt wurde, dass das Spiel mit meiner winy.Proszę Entschädigung MP3, oder durch einen Austausch wurde eine neue verwöhnt. Meine Telefonnummer 999999, wenn nötig, kontaktieren Sie bitte