Odpowiedzi

2010-03-28T21:38:30+02:00
Trzeba mieć ukończone 35 lat
1 2 1
2010-03-28T21:39:38+02:00
Kandydat na Prezydenta Polski powinien ;
- życiorysy; powinny one eliminować już na wstępie kandydatów, zwłaszcza tych, którzy nie przejawiali dotychczas żadnej aktywności publicznej, społecznej, obywatelskiej
- wiek 35 do 70 lat
2 4 2
2010-03-28T21:53:56+02:00
Prezydent RP = najwyższa funkcja w państwie, przedstawiciel władz, najwyższy organ państwowy, zwierzchnik sił zbrojnych.

WYMAGANIA
wiek 35 lat
obywatelstwo polskie
pełne prawa wyborcze (nie ograniczone zakazem sądowym)
100 tysięcy głosów poparcia

Wybory prezydenckie ogłasza Marszałek Sejmu. Kandydatów rejestruje Państwowa Komisja Wyborcza. Warunkiem wygranej jest otrzymanie bezwzględnej większości głosów (50% + 1 głos). W razie gdy prezydent nie może funkcjonować zastępują go w kolejności: Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu. Może to robić w przypadku śmierci prezydenta,zrzeczenia się urzędu, uznania go przez Zgromadzenie Narodowe za niezdolnego do pełnienia obowiązków lub orzeczenia Trybunału Stanu. Prezydent jest wybierany na okres 5-letniej kadencji i może startować do wyborów ponownie. Nowo wybrany prezydent obejmuje urząd w ostatnim dniu funkcjonowania poprzednika.
2 5 2