1.Za 5 lat ojciec będzie 4 razy starszy od syna. Razem będa mieli wtedy 55 lat. Ile lat mają obecnie ?
2.Rowerzysta jechał godzine polną drogą, a następnie 2 godziny szosą z prędkością o 4 km/h większą. Z jaką prędkością jechał polną drogą, jeżeli przejechał 40 km?
3.Z dwóch kolejnych boków prostokąta jeden jest o 6 cm dłuższy od drugiego, jeżeli bok dłuższy powiększymy o 3 cm, a bok krótszy powiększymy o 4 cm to pole prostokąta powiększy się o 64 cm2. Oblicz boki prostokąta.
4.Znajdz liczbę, której dwie całe i jedna piąta % wynosi 33.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T22:26:21+02:00
1.

x - wiek syna
y - wiek ojca.

{ y+5=4x | -5
y+5+x=55

{ y = 4x-5
4x - 5 + 5+x=55

{y=4x-5
5x=55 | :5

{y=4x-5
x=11

{y=4*11-5=44-5=39
x=11

wiek syna - 11
ojca- 39
2 5 2