Odpowiedzi

2010-03-29T11:01:08+02:00

W moim przypadku jest to koleżanka, z którą świetnie się rozumiemy i mamy mnóstwo wspólnych tematów. To osoba, która potrafi zawsze rozładować złą atmosferę i tryska wewnętrzną pogodą ducha.
Marina (możesz wstawić inne imię), bo tak ma na imię koleżanka, jest osobą średniego wzrostu o ciemnych i kręconych włosach. Posiada silną osobowość i jest bardzo wesołym pełnym optymizmu człowiekiem. Ma dość wyważony charakter i pełno pomysłów oraz spontaniczności.
Jej mocną stroną jest gra na fortepianie, co bardzo lubi i spędza wolny czas przy tym typie muzyki. Interesują ją książki przygodowe i różne rodzaje muzyki. Ma też jeszcze jedną cechę charakterystyczną, jeśli chodzi o zainteresowania. Kabarety, świetnie się utożsamia z bohaterami skeczów. I naprawdę niesamowicie jej to wychodzi.


In my case it is the friend, with which great we understand one another and mums plenty of shared topics. It is a person which is able always to relieve the bad atmosphere and he/she is spurting with the inner cheerfulness. Marina (you can put other name), because this way to the name a friend has, he is a person of average height about dimwits and the curly hair. He has the strong personality and he is the very cheerful man full of the optimism. Character broken down is fed up and a lot of ideas and the spontaneity. For her a playing of the grand piano is a strong point what very much likes and is spending the free time in addition type of the music. She is interested in adventure books and different types of the music. He also still has one distinctive feature, if it concerns interests. Cabarets, great is identifying with heroes of skits. And really incredible for her it is coming out. Tu masz przetłumaczone. (ale nie wiem czy wszystko dobrze przetłumaczyłam)2010-03-29T11:03:24+02:00
My friend name is Jan. He is so smart and good-looking. He has 1.85m height, blue eyes and hazel hair. He interested in cars nad computers. He is very cheerful and polite.