Zadanie dla 6 kl .
Na Trzech kutrach rybackich przywieziono ryby . Ciężar ryb na pierwszym kutrze stanowił 3/4 ciężaru ryb na drugim kutrze , a ciężar ryb na drugim kutrze wynosił 4/5 ciężaru na trzecim kutrze. Ile ryb przywieziono na tych trzech kutrach , jeżeli na pierwszym kutrze przywieziono 480 kg?

Proszę z obliczeniami

1

Odpowiedzi

2010-03-29T14:04:19+02:00
I - 3/4*4/5x = 3/5x
II - 4/5x
III - x
3/5x = 480 /:3/5
x = 800

I - 480
II - 4/5*800 = 640
III - 800
I+II+III = 480+640+800 = 1920
Na 3 kutrach 1920 kg ryb
1 5 1