Odpowiedzi

2010-03-29T16:48:49+02:00
Zgubiłam droge i muszę isć dłuzszą drogą do ksiegarni.. Stoje przy sklepie warzywnym przy ulicy Mickiewicza. muszę przejść na druga strone ulicy. następnie muszę isć wzdłuz chodnika około 100metrów.Potem musze skręcić w prawo obok poczty.Za poczta muszę skręcic w prawo i iść do fontanny. Kiedy przejdę przez park muszę minąć dworzec autobusowy przejść przez ulice i już będę na miejscu.

I lost the way and I have to go the long way to the bookstore .. I stand at the vegetable shop on the street Mickiewicz. I have to go across the street. then I have to walk along the sidewalk around 100metrów.Potem I must turn to the right next to the post office poczty.Za I turn right and go to the fountain. When you pass through the park, I pass the bus station to go through the streets and I have already in place.