Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
a] w zawodach lekkoatletycznych bierze udział 85% członków klubu . stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. ilu uczniów startowało w tych zawodach?
b] do klubu Tęczanależy 10%wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole . liu uczniów jest w tej szkole? o ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt ???
;] plis jak będą potrzebne to piszcie ułamki ⅔

3

Odpowiedzi

2009-10-31T16:21:51+01:00
A) 36+24 =60 osób należy do klubu sportowego
(60*85%)/100%=51 osób stanowi 85% członków klubu biorących udział w zawodach lekkoatletycznych

51 - 17%
x - 100%
x=(51*100%)/17%=300 uczniów startowało w tych zawodach

b]

24 - 10%
x - 100%
x= (24*100%)/10%=240 dziewczynek

36 - 20%
x - 100%
x= (36*100%)/20%=180 chłopców

240+180=420 uczniów w szkole
0 25% w szkole jest mniej chłopców
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T16:29:26+01:00
Dane:
36 chłopców
24 dziewczynki

a) 85% członków stanowi 17% wszystkich uczestników, a więc 85%×(36+24)=17%x

85%*(36+24)=17%x
85%×60=17%x
51=17%x

51=17%
x=100%

x=(100%×51)÷17%=300

Odp.: W zawodach startowało 300 osób.

b)
Ile jest dziewczynek:
24 - 10%
x-100%

x=(24×100%)÷10%=240

Ilu jest chłopców:
36-20%
x-100%

x=(36×100%)÷20%=180

o ile procent mniej jest chłopców:

240-180=60

240-100%
60-x

x=(60×100)÷240=25%
4 4 4
2009-10-31T19:38:09+01:00
36 + 24 = 60
60 ----- 100%
x ------- 85%
x = 60 * 85% / 100% = 51 członków biorących udział w zawodach

17% ------- 51
100% ------ x
x = 100% * 51 / 17% =300
Odp: w zawodach brało 300 zawodników.

10% ------ 24
100% ---- x
x = 100% * 24 / 10% = 240

20% ---- 36
100% ---- x

x = 100% * 36 / 20% = 180
240+180 = 420 uczniów
Odp: w szkole jest 420 uczniów.

240 ------- 100%
180 --------- x
x = 180 * 100% / 240 = 75%
100% - 75% = 25%
Odp: Chłopców jest o 25% mniej niż dziewczyn