Odpowiedzi

2010-03-29T16:35:12+02:00
Barbarzyńcy przyczynili się do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego , ponieważ gdy szukali schronienia cesarz zgodził się aby zamieszkali na terytorium państwa rzymskiego. Wkrótce wybuchł bunt barbarzyńców , bo wskutek samowolnych działań namiestników prowincji plemion groził głód.Wtedy germanie rozbili wojska cesarskie i spustoszyli kraj.