UCZNIOWIE OBLICZYLI, ŻE NA WYCIECZCE BYLI 218GODZIN. Z WYCIECZKI WROCILI 2 CZERWCA O GODZ. 14. PRZESPALI 0,25 CZASU WYCIECZKI, 1/12 SPĘDZILI W AUTOKARZE, 11/24 CZASU PRZEZNACZYLI NA ZWIEDZANIE, POZOSTAŁY CZAS POŚWIĘCILI NA SPOŻYWANIE POSIŁKÓW I ZAJĘCIA WŁASNE.

D) JAKA CZĘŚĆ CZASU UCZNIOWIE PRZEZNACZYLI NA POSIŁKI I ZAJĘCIA WŁASNE?
E) O ILE WIĘCEJ CZASU PRZEZNACZYLI NA ZWIEDZENIE NIŻ NA SEN?

3

Odpowiedzi

2010-03-31T16:48:19+02:00
A)218-(0,25+1/12+11/24)=218-(1/4+1/12+11/24)=218-(6/24+2/24+11/24)=
=218-19/24=217i24/24-19/24=217i5/24
b)0,25*218=1/4*218=54i1/2
11/24*218=99i11/12
99i11/12-54i1/2=99i11/12-54i6/12=45i5/12
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T16:50:25+02:00
D)0,25+1/12+11/24=1/4+2/24+11/24=6/24+13/24=19/24
1-19/24=5/24 218godz*5/24=45,42godz
Odp:Na posiłki i zajęcia własne spędzili 5/24 całej wycieczki co wynosi 45,42godziny.
E)0,25=1/4=6/24 11/24-6/24=5/24 218godz*5/24=45,42godz
Odp:Na zwiedzanie przeznaczyli o 5/24 całej wycieczki co wynosi
45,42godziny.
2010-03-31T16:55:58+02:00
218- 24/24 całkowity czas wycieczki

1/12=2/24 - czas spedzony w autokarze
11/24 - czas przeznaczony na zwiedzanie
0.25=1/4 - przespane godziny
24/24*1/4= 6/24 - przespane godziny
11/24+2/24+6/24=19/24 - łączny czas przeznaczony na zwiedzanie spanie i w autokarze
24/24-19/24=5/24 - czas przeznaczony na posiłki i zajęcia własne
11/24-6/24=5/24 - o tyle przeznaczyli wiecej czasu na zwiedzanie niż na sen.

odp. Na posiłki i zajęcia włąsne przeznaczyli