Co chronią poszczególne parki :
1.Babiogórski
2.Bieszczadzki
3.Bory Tucholskie
4.Gorczański
5.Gór Stołowych
6.Karkonoski
7.Magurski
8.Ojcowski
9.Pieniński
10.Roztoczański
11.Świętokrzyski
12.Ujście Warty
13.Wielkopolski
14.Wigierski

Chodzi mi o najważniejsze rzeczy , które chronią .
lepszą odpowiedź !

1

Odpowiedzi

2010-04-03T13:44:58+02:00
1.Podstawowym celem istnienia Babiogórskiego Parku Narodowego jest ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej, tworów przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych Babiej Góry, jak również odtworzenie tych siedlisk przyrodniczych, które w wyniku działalności człowieka zostały zniekształcone.
2.Około 3/4 parku podlega ochronie ścisłej. W lasach prowadzone są zabiegi mające przywrócić drzewostanom naturalny skład i strukturę. Najistotniejsza jest przebudowa sztucznych drzewostanów świerkowych. Wycina się świerszczyny, które mają 70 lat, gdyż są atakowane przez korniki i stanowią rodzaj bomby ekologicznej. Konieczne jest też stosowanie cięć sanitarnych zapobiegających regresowi jodły. Drewno pozyskiwane w parku sprzedaje się bez podatku. Uzyskane pieniądze przeznaczane są na potrzeby parku, np. na sadzenie nowych drzewek.
3.Na obszarach ochrony ścisłej obowiązuje zasada całkowitego zaniechania ingerencji człowieka w stan ekosystemów i składników przyrody. Obowiązuje tam również zakaz zbioru roślin i grzybów oraz ich części, a także zakaz wstępu z wyjątkiem znakowanych szlaków turystycznych.
4 .Dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką. Najwyższe wzniesienia porasta bór świerkowy, zajmujący piętro regla górnego.
5.NIE WIEM
6.NIE WIE
7.Dotyczy ona przede wszystkim drzewostanów wprowadzonych na gruntach porolnych w latach 50-tych ubiegłego stulecia. Począwszy od zbioru nasion w doborowych drzewostanach nasiennych Parku, poprzez ich wyłuszczanie i przechowywanie, produkcję sadzonek w szkółkach leśnych, melioracji agrotechniczne i sadzenie, pielęgnacja upraw i młodników a skończywszy na usunięciu przedplonu z przebudowanego drzewostanu.
8.Odkryto tu wówczas wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Oprócz tego ojcowski krajobraz stał się tematem reportaży i wspomnień oraz natchnieniem dla wielu artystów i poetów.Piękno Doliny Prądnika, bogata flora i fauna, interesująca przeszłość archeologiczna skłaniały licznych przybyszów do objęcia ochroną tego zakątka ówczesnego Królestwa Kongresowego, nazywanego nawet "Polską Szwajcarią".
9.nie wiem
10.W ochronie ścisłej 50 gatunków roślin naczyniowych w tym 6 krzewów i krzewinek, oraz 41 gatunków roślin zielnych.
W ochronie częściowej: 16 gatunków w tym rośliny zielne 12 gat., krzewy - 4 gat.
11.Obszar ochrony ścisłej “Chełmowa Góra” utworzony został jako rezerwat ścisły w 1920 r. Kolejne dwa “Łysica” i “Święty Krzyż” utworzono jako rezerwaty ścisłe w 1924 r.
Obserwację wielu interesujących i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Z rzadszych gatunków roślin spotykamy tam: pióropusznik strusi, widłak jałowcowaty, skrzyp olbrzymi, parzydło leśne i inne.Do osobliwości tego terenu należą także liczne mrowiska.


2 1 2