Zadania: matematyczno-przyrodnicze.
Potrzebuję odpowiedzi na pytania (1-5,8,9,12,13,15,17,22,24-33).
Znajdują się one na :
http://www.sqlmedia.pl/matprzy/mat%202005%20lodz/1lodz.pdf


Do zadań otwartych proszę o obliczenia a nie podawanie samych wyników. Pilne!!

1

Odpowiedzi

2010-03-30T15:33:47+02:00
1)C. Środkowa Europa, zachodnie wybrzeże Europy i Afryki.
2)D. Mała głowa, mały dziób, cienkie nogi.
3)D. Zachowanie całości przyrody danego terenu.
4)D. 100 razy
8)D. Białoruś gdyż nie ma dostępu do morza
9)A.Podróżny lecący na wschód.
13)D. 12000 m3
16)C. 600C–800C
17).B
22)D. Zwiększa ilość tlenu w atmosferze i zmniejsza ilość wody w glebie.
24.C. Ma krótki pień, szeroką koronę przypominającą krzew, powyginane gałęzie.
25)B. roślin owadożernych.