PROSZĘ O POMOC
1)Wyjaśnij konstruując odpowiednie krzyżówki genetyczne czy
mężczyzna o grupie krwi A i oczach piwnych mógł być ojcem dziecka o oczach niebieskich z grupą krwi O.

2) Podaj jaką sekwencję nukleotydową będzie miała nić mRNA komplementarna do odcinka DNA o następującej sekwencji.
ATTCCGACATCG

1

Odpowiedzi

2010-03-29T17:10:18+02:00