Wymień 3 grupy Słowian i podać przykłady plemion .?

Znać zasady islamu,warunki życia zajęcia arabów i kulture.?co to znaczy schizma,sura, światowid, ikona, latopis , kościół klepkowy, państwo wielko morawskie>?
plisssss jutrO maM sPraWdZIaN ;/ i muszę to wiedzieć pomóżciee

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-29T17:36:09+02:00

odp na pytanie 1:wymień 3 grupy słowian
-słowianie zachodni /plemiona: polskie ,czeskie ,słowackie,serbo-łużyckie /
-Słowianie wschodni /plemiona:ruskie ,białoruskie,ukrainskie /
-Słowianie południowi /plemiona;serbskie,chorwackie,słoweńskie,bułgarskie /

odp 2:

Islam to nowa religia powstała w VII wieku.Jej wyznawcy to muzułmanie.Do głównych zasad islamu należą:wiara w Allaha,post,jalmużna,modlitwa i coroczna pielgrzymka do Mekki.

Arabowie to ludność zamieszkująca Pólkwysep Arabski.Ludoość zwana Beduinami prowadziła koczowniczy tryb zycia.Zajmowali się pasterstwem,hodowlą bydła i handlem.Arabowie nie tworzyli jednego panstwa.czynnikiem jednoczącym była religia.

Dzieki Arabom rozwunęło sie wiele nauk:medycyna,matematyka,astronomia czy nauki przyrodnicze. Na wysokim poziomie stała ich literatura piekna,poezja i proza.Do dziś czytane są Baśnie z tysiąca i jednej nocy.Wiele słów pochodzi z języka arabskiego np.szachy,cukier,algebra.Zakładali wyższe uczelnie.Ze źródeł arabskich możemy dowiedzieć się o Polsce w X wieku.Wiadomości o tym przekazywał kupiec arabski Ibrahim ibn Jakub.

odo3:

-schizma to rozłam w Kościele (1054 rok)w wyniku czego powstaly dwa Kościoły prawosławny i rzymskokatolicki. 

-sura to rozdział Koranu (Świeta ksiega ),który składa się z 114 sur.

-Światowid:bóstwo słowiańskie,bóg wojny i urodzaju.

-ikona :obraz sakralny w religii prawosławnej

-latopiws to odpowiednik kroniki,przedstawiajacy dzieje historyczne.

-kościół klepkowy:drewniany kościół o konstrukcji słupkowo-klepkowej.

Panstwo Wielkomorawskie powstalo na początku IX wieku.Panowała w nim dynastia Mojmirowiców.Najwiekszą swietność przeżywa za panowania książąt Rościsława i Świętopełka.W roku 863 Rościsław zwrócił się do cersarza bizabtyjskiego o przysłanie misjonarzy w celu zaprowadzenia w kraju chrześcijaństwa.Do Moraw przybyli dwaj bracia Cyryl i Metody.Ich przybycie wywołalo sprzeciw  biskupów niemieckich.

Na początku X wieku państwo to upadło na skutek najazdów Węgrów. 

3 3 3