Masa tlenu w atmosferze wynosi 12do potęgi 18 kg.Wiedząc,że stanowi ona 23% masy całej atmosfery,oblicz masę atmosfery.Ile razy masa atmosfery jest mniejsza od masy Ziemi,jeżeli masa ziemi wynosi 60 do potęgi 24-kg.

Co jest większe:33 do potęgi 60 czy 63 do potęgi 50 ?Odpowiedź uzasadnij.

2

Odpowiedzi

2009-10-31T18:46:47+01:00
2009-10-31T20:57:34+01:00