Zad. 1
Wyznacz miejsce zerowe funkcji, rozwiązując odpowiednie równanie.

Przykład:
y=0,5x+1, 0=0,5x+1 x= -2

a)y=x-10

zad.2
Wyznacz miejsce zerowe funkcji, korzystając z odpowiedniego wzoru.

a) 2 ⅔+8
b)y=1⅕-⅖x
c)y=3,6x-1,2

zad.3
Wyznacz miejsce zerowe funkcji.
a) y = x+1
b)y=2x-6
c)y=-4x+8

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T17:48:02+02:00
Zadanie 1
a) y=x-10
-x=-10
x=10

zadanie 2
a) 2 ⅔+8 .... ? nie zjadłaś tu 'x' ?

b) y=1⅕-⅖x
⅖x=1⅕ /*5
2x=6 /:2
x=3

c) y=3,6x-1,2
-3,6x=-1,2 /: (-3,6)
x=0,(3)

zadanie 3
a) y = x+1
-x=1 /*(-1)
x=-1

b) y=2x-6
-2x=-6 /: (-2)
x=3

c) y=-4x+8
4x=8 /:4
x=2
3 5 3
2010-03-29T17:52:16+02:00
Zadanie 1.
a) y=x-10
y=0
0=x-10
-x=-10/ : (-1)
x=10

zadanie 2.
a)y=2 ⅔x+8
0=2 ⅔x+8
-2 ⅔x=8 / : (-2 ⅔x)
x=3

b)y=1⅕-⅖x
0=1⅕-⅖x
⅖x=1⅕
0,4x=1,2 / : 0,4
x=3

c)y=3,6x-1,2
0=3,6x-1,2
-3,6x= -1,2 / : (-3,6)
x=⅓

------
w zadaniu 2 a) wydaje mi się że źle przepisałaś/eś. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłam. :)
2 5 2