Zad1
Oblicz drogę jaką przebywa samochód w czsie rozpędzania się od 0km/h do 100km/h jeżeli porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym a ropędzanie trwa :
a) 20s b) 16s c)8s

zad2
w czasie pierwszych 20s ruchu jednostajnie przyspieszonego ciało przebyło drogę 40m oblicz droge przebytą przez to ciało w czasie pierwszych:
a) 10s ruchu b) 40s ruchu
dam naj!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T18:48:43+02:00
Zad 2
a) 0,20km=20m=200dm=2000cm=20000mm b) 0,80 km=80m=800dm=8000cm=80000mm
2010-03-29T18:59:11+02:00
Zad 2
40m : 20s = 2 m/s
a)10* 2 m/s = 20 m
b)40s* 2m/s = 80 m