1.Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.

a) Najsłynniejszym z tworzonych podczas I wojny światowej polskich oddziałów była I Brygada Legionów Polskich. Jej twórcą i dowódcą był....................................................................................... .

b) Armię Polską we Francji , zwaną "błękitną" , utworzył........................................................ .

c)Twórcą Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, pełniącego funkcję polskiego rządu, był ......................................................... .

d)Orędownikiem sprawy polskiej nazywano wybitnego pianistę............................................................. .

e) Pierwszym w dziejach Polski zwycięskim powstaniem było zapoczątkowane 27 XII 1918 roku w Poznaniu ..................................................... .

2

Odpowiedzi

2013-04-30T16:56:10+02:00

a)Józef Piłsudski

b)Józef Haller

c)Roman Dmowski

d)Ignacego Paderewskiego

e) Powstanie Wielkopolskie

8 4 8
2013-04-30T17:02:31+02:00

a) Najsłynniejszym z tworzonych podczas I wojny światowej polskich oddziałów była I Brygada Legionów Polskich. Jej twórcą i dowódcą był Józef Piłsudski

b)Armię Polską we Francji , zwaną "błękitną" , utworzył Józef Haller

c)Twórcą Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, pełniącego funkcję polskiego rządu, był Roman Dmowski

d)Orędownikiem sprawy polskiej nazywano wybitnego pianistę Ignacego Jana Paderewskiego

e) Pierwszym w dziejach Polski zwycięskim powstaniem było zapoczątkowane 27 XII 1918 roku w Poznaniu Powstanie Wielkopolskie

6 3 6