1. którym ze sposobów nie można otrzymać soli : K₂SO₄ ?
a) metal + kwas
b) metal + niemetal
c) tlenek metalu + tlenek niemetalu
d) kwas + zasada
e) kwas + tlenek metalu
f) zasada + tlenek niemetalu

2. którymi z wymienionych sposobów można otrzymać sól : Na₂S ?
a) metal + kwas
b) metal + niemetal
c) tlenek metalu + tlenek niemetalu
d) kwas + zasada
e) kwas + tlenek metalu
f) zasada + tlenek niemetalu

3. wpisz w miejsce liter: X, Y, Z wziry odpowiednich substancji:
Na →(nad strzałką O₂) X → (nad strzałką H₂O) Y → (nad strzałką H₂S) Z

4. w którym przypadku wytraci się osad? zapisz odpowiednie równanie reakcji cząsteczkowo i jonowo w sposób skrócony:
a) CuSO₄ + NaOH →
b) Na₂O + HCl →
c) AgNO₃ + NaNO₃ →
d) Cu(NO₃)₂ + CaCl₂ →


temu kto mi to zrobi będę bardzo wdzięczna. z góry dziękuję. ;)

1

Odpowiedzi

2013-06-12T08:51:51+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1

b) metal + niemetal


2

a) metal + kwas
b) metal + niemetal
d) kwas + zasada
e) kwas + tlenek metalu

3
4Na + O₂ ---> 2Na₂O

Na₂O + H₂O --> 2NaOH

2NaOH + H₂S ---> Na₂S + 2H₂O


4
a) CuSO₄ + 2NaOH ---> Cu(OH)₂ + Na₂SO₄

Cu²⁺ + SO₄²⁻ + 2Na⁺ + 2OH⁻ ---> Cu(OH)₂ + 2Na⁺ + SO₄²⁻

Cu²⁺ + 2OH⁻ ---> Cu(OH)₂ 

1 5 1