Rozpoznaj i wpisz nazwy krain wchodzących w skład nizin środkowopolskich.

1. Jej częścią jest Kotlina Warszawska.
2. Ma doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa.
3. Znaczną część niziny zajmują bagna Biebrzy i Narwi.
4. Nad Odrą, ważnym szlakiem transportowym, leżą miasta: Wrocław, Opole, Brzeg, Oława.
5. Dwie sąsiednie krainy, słabo przekształcone przez człowieka to ................... i ..................... .
6. Dużym bogactwem tej krainy są rudy miedzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T19:20:25+02:00
1. Nizina Mazowiecka
2. Nizina Śląska
3. Nizina Podlaska
4. Nizina Wielkopolska
5. Nizina Podlaska
6. Nizina Śląska
11 2 11