Wybierz właściwą odpowiedź.


1. Informatyka to dziedzina wiedzy zajmująca się:
a. różnymi źródłami informacji
b. gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji za pomocą komputera z wykorzystaniem określonych programów
c. tylko oprogramowaniem komputerowym

2. Komputer znalazł zastosowanie:
a. we wszystkich dziedzinach życia
b. niemalże we wszystkich dziedzinach życia
c. tylko w zakładach pracy i urzędach

3. Dane komputerowe to:
a. wprowadzane do komputera teksty w programie Word
b. teksty, rysunki lub inne elementy wprowadzane do komputera
c. zapisane wyniki gier komputerowych

4. Licencja jest:
umową między producentem a nabywcą, regulującą sposób korzystania z programu komputerowego
umową sprzedawcy z nabywcą dotyczącą reklamacji
umową producenta ze sprzedawcą dotyczącą sposobu rozpowszechniania oprogramowania

5. Piractwo komputerowe polega na:
a. naruszaniu przepisów prawa autorskiego poprzez nielegalne posługiwanie się własnością intelektualną bez zgody autora
b. przestrzeganiu przepisów prawa cywilnego
c. nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem

6. W związku z posiadaną licencją na oprogramowanie użytkownik może między innymi:
a. sporządzić 3 kopie zapasowe dla własnego użytku
b. sporządzić 1 kopię zapasową dla własnego użytku
c. rozpowszechniać dany program

7. Licencja freeware oznacza:
a. płatne programy komputerowe, których możemy używaćk. bez żadnych ograniczeń
b. programy rozpowszechniane za darmo, których jednak nie można wykorzystywaćm. w celach zarobkowych; poza tym nie można umieszczaćn. w nich reklam, ale można je dołączaćo. do swoich produktów
c. programy, za które nie musimy wnosićq. żadnych opłat przez określoną liczbę dni

8. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem polega na:
a. właściwym użytkowaniu określonych programów
b. zachowaniu podstawowych zasad higieny pracy, czyli takim postępowaniu, które nie naraża użytkownika na złe samopoczucie czy utratę zdrowia
c . właściwym stosowaniu zapisów licencji

3

Odpowiedzi

2009-10-31T21:35:02+01:00
1.a
2.b
3.abc
4.a
5.a
6 a
7b
8.b
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T21:56:27+01:00
1.b
2.b
3.b
4.a
5.a
6.b
7.b
8.b
3 5 3
2009-10-31T22:08:00+01:00
1b
2b
3b
4a
5a
6c
7b
8b
Nie jestem pewna czy dobrze...
2 3 2