POTRZEBUJE RYSUNEK Z KRZYŻÓWKĄ JAKO ROZWIĄZANIE!!!!!

U bydła czarne umaszczenie dominuje nad czerwonym, a umaszczenie jednolite nad łaciatymi. Krzyżowano osobniki czarne, jednolicie umaszczone z osobnikami czerwonymi łaciatymi. Całe potomstwo wykazywało cechy dominujące, zaś krzyżowane za sobą w F2: 55 osobników czarnych, jednolicie umaszczonych, 19 osobników czarnych, łaciatych, 6 osobników czerwonych, łaciatych, 18 osobników czerwonych jednolicie maszczonych, Wykonaj krzyżówkę genetyczną.
PILNE!!!

1

Odpowiedzi

2009-10-31T22:28:24+01:00
1. a) AaBb x Aabb - osobniki rodzicielskie

Fenotyp i genotyp powinny być 1:1, ale do końca pewina nie jestem.

Powstaną gamety:

w pierwszym przypadku: AB, Ab, aB, ab
w drugim przypadku: Ab, Ab, ab, ab

I teraz musisz każdą gametę z pierwszego przypadku "skrzyżować" z każdą gametą z przypadku drugiego (powinno powstać 16 elementów). Np. AB z pierwszego + Ab z drugiego dają AABb itd.

Osobniki (osobnik - zestaw czterech literek) o takich samych zestawach literek warunkują genotyp. Jeżeli masz np. cztery osobniki AABb, dwa Aabb i po jednym aaBb i aabb, to genotyp jest taki: 4:2:1:1.

Fenotyp natomiast jest ogółem uzewnętrzniających się cech (czyli tam, gdzie dominują dwie cechy np. AABB lub AABb lub AaBB lub AaBb to raz, gdzie dominuje pierwsza np. Aabb lub AAbb to dwa, dominuje druga cecha np. aaBb lub aaBB - to trzy i dwie cechy recesywne np. aabb to czwarte). Jeżeli są dwa osobniki o uzewnętrzniających się dwóch cechach, po jednym z uzewnętrzniającą się cechą pierwszą i drugą i 4 z dwoma allelami recesywnymi to stosunek fenotypów jest taki: 2:1:1:4.

Mam nadzieję, że w miarę zrozumiałe...