Odpowiedzi

2010-03-29T19:45:43+02:00
Zadanie 1.
log(log₂1024) = log 10, bo 2¹⁰ = 1024
log 10 = log₁₀10 = 1 , bo 10¹ = 10
Tak więc log(log₂1024) = 1
Zadanie 2.
a₁ * a₃ = 3
a₃ * a₁ = 5
a₃ = a₁ * q²
Podstawmy pod równania a₃
a₁ * a₁ * q² = 3
a₁ * a₁ * q² = 5
Jak widzimy na górze i na dole mamy jedno i to samo działanie, natomiast różne wyniki, z czego wnioskujemy, że nie ma takiego ciągu, którego iloczyn pierwszego i trzeciego wyrazu jest równy 3 jak i 5. Albo źle przepisałaś zadanie, albo jest po prostu sprzeczne (Nie da się obliczyć a₇).
Zadanie 3.
Korzystamy z tego, co powinnaś się nauczyć, więc:
sin 30° = ½
cos 60° = ½
tg 45° = 1
Wykonajmy działanie (podstawiając wartości).
sin 30° * cos 60° * tg 60° = ½ * ½ * 1 = ¼