1. Wymień podstawowe zadania i możliwości związków zawodowych.
2. Jaki wpływ na warunki pracy może mieć związek zawodowy?
3. Wymień przykładowe związki zawodowe działające w Polsce. Także centrale.
4. Wymień formy działalności związków zawodowych.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T17:37:15+02:00
No to tak ;-)

1. Ochrona godności (między innymi sprawa dobrego i godnego traktowania ludzi pracujących) pracujących, ochrona poprawności wypłat za pracę dla pracowników, kontrolowanie przestrzegania prawa pracy.
2. Oczywiście może je poprawić wymuszając poprawienie tych warunków.
3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce, Związek Zawodowy Liga Pracy, Związek Nauczycielstwa Polskiego, itd, itd ;-)
4 5 4