Odpowiedzi

2010-03-29T19:40:08+02:00
Królestwo Polskie było ośrodkiem życia politycznego i kulturalnego Polaków w latach 1815-1830. Wypełnieniem aktu końcowego kongresu było między innymi stworzenie konstytucji Królestwa. Głównym jej autorem był książę Adam Czartoryski, a w listopadzie 1815 podpisał ją car Aleksander I. Konstytucja ta regulowała cztery podstawowe problemy: zasady zwierzchnictwa Rosji, zakres autonomii, czyli samorządu, gwarancję praw obywateli oraz podstawy systemu prawno-społecznego. Stanowiła ona w tym czasie najbardziej liberalną konstytucję w Europie, np. w królestwie pełnię praw obywatelskich miało aż 2,5% ludności. Królestwo stanowiło w swoich formalnych ramach prawnych namiastkę państwowości polskiej, choć oczywiście zależnej od Rosji.