1. w jakiej częsci dna morskiego znajdują się platformy wiertnicze,bogate w życie raf koralowych i łowiska ryb i skorupiaków.
2.wymień surowce zalegające w dużych ilościach na dnie oceanu.
3. Wymień 2 podstawowe przystosowania ssaków morskich do życia w wodzie.
3.wypisz nazwy zwierząt żyjących w strefie przybrzeżnej,Strefie otwartej toni wodej i strefie dennej < po ok. 15 do każdego>
;]:*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T19:53:10+02:00
2. Płetwy, dzięki którym pływa w wodzie
Na przykład uszy i genitalia samców ukryte są wewnątrz ciała, co zmniejsza opór wody w trakcie przemieszczania się zwierzęcia. Gruba warstwa tłuszczu nie tylko stanowi zapas energetyczny, ale przede wszystkich chroni przed nadmiernym oziębieniem organizmu. ITP