1. Ile wody należy odparować ze 180 gramów 6% roztworu substancji, aby otrzymać roztwór o stężeniu 50%

2. Do 220 gramów 56% roztworu dolano pewną ilość wody zmniejszając jego stężenie do 36%. Oblicz masę dolanej wody

3. Z 540g 35% roztworu pewnej substancji odparowano 240g wody. Jakie stężenie procentowe ma otrzymany roztwór?

4. Z 200g 18% roztworu soli odparowano 40g wody. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T21:11:23+02:00
1.
ms= (6×180)/100
ms=10,8
mr₂=(10,8×100)/50
mr₂=21,6
mw=180-21,6
mw=158,4

2.
ms=(56×220)/100
ms=123,2
mr₂=(123,2×100)/36
mr₂=342,2
mw=342,2-220
mw=122,2

3.
ms=(35×540)/100
ms=189
mr₂=540-240
mr₂=300
Cp=(189×100)/300
Cp=63%

4.
ms=(18×200)/100
ms=36
mr₂=200-40
mr₂=160
Cp=(36×100)/160
Cp=22,5
10 3 10