Działka na rysunku wykonanym w skali 1:500 ma kształt kwadratu o boku dł 9 cm.
a) Oblicz rzeczywiste wymiary tej działki.
b) Oblicz pole tej działki i wyraź je w arach pamiętaj 1ar=100m^2
c) Ile paczek nasion trawy należy kupić, aby opisać całą działkę jeśli jedna paczka wystarcza na opisanie 250m^2 działki?
BŁAGAM O POMOC!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T20:25:56+02:00
1 cm na mapie- 500 cm w terenie (5 m)
9 * 500= 4500 (45 m)
a) wymiary działki 45 na 45 m
b) Pole= 45 *45 = 2025 m^2 (20,25 a)
c) 2025/250= 8,1

Należy kupić 9 paczek nasion, aby zasiać tą działkę. Dzieki.
2010-03-29T20:26:55+02:00
Rzeczywiste wymiar:skala= mapa
a) rz=?
s = 1:500
m+ 9 cm
rz= 500*9=4500cm(kwadratowych)= 45 m ²
b) P= 45*45=2025m²=20,25 a²
c) 2025/ 250= 8,1=9 paczek