Odpowiedzi

2009-11-01T10:30:02+01:00
Profesor Stanisław Waltoś - jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki prawa i procesu karnego - został wczoraj uhonorowany specjalną księgą przygotowaną na jego cześć przez współpracowników i przyjaciół. Uroczystość odbyła się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas inauguracji międzynarodowej konferencji z udziałem czołówki karnistów Polski, Europy i Ameryki.

Księgę "Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności", zawierającą 70 artykułów napisanych przez międzynarodowe grono naukowców, przekazali Stanisławowi Waltosiowi profesorowie: Andrzej Gaberle i Andrzej Zoll. W wygłoszonej laudacji prof. Andrzej Marek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przypomniał osiągnięcia i fascynującą osobowość prof. Waltosia oraz jego wielorakie zainteresowania, które pozwalają nazwać go współczesnym człowiekiem renesansu.

Stanisław Waltoś jest autorem ponad 250 publikacji. Wiele z nich wytyczyło kierunki rozwoju polskiej nauki prawa, wprowadzając nowatorskie koncepcje i narzędzia badawcze. Sformułował koncepcję legalizmu materialnego, przeprowadził wszechstronne badania nad rolą świadka w procesie sądowym. Ma też wielkie zasługi w tworzeniu i doskonaleniu prawa w Polsce. Przyczynił się m.in. do opracowania i wcielenia w życie instytucji świadka anonimowego, świadka koronnego oraz orzekania na podstawie uzgodnień między stronami procesu. W procesie karnym jest stanowczym obrońcą gwarancji prawnych oskarżonego i pokrzywdzonego przestępstwem. Aktywnie uczestniczy w wielu organizacjach naukowych polskich i międzynarodowych. Wykładał na licznych uczelniach zagranicznych.

Prawo to tylko jeden nurt zainteresowań 68-letniego Stanisława Waltosia. Pasją profesora jest też historia sztuki. Poświęca jej sporo publikacji, a od 1976 r. pełni funkcję dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i z najwyższą starannością opiekuje się najstarszym gmachem uczelni - Collegium Maius.

W licznym gronie obecnych na wczorajszej uroczystości był m.in. prof. Lech Gardocki, pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
3 1 3