1) Oblicz skład procentowy pierwiastków w następujących związkach chemicznych:
a) tlenku siarki (VI);
b) siarczku glinu.
2) Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego, w którego skład wchodzą wodór, siarka i tlen. Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 98 u, a stosunek masowy wodoru do siarki i tlenu jest jak 1 : 16 : 32.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T20:58:07+02:00
1.
a) tlenek siarki(VI) - obliczamy masę związku: mSO3 = 32u + 48 u = 80 u Zawartość tlenu to 48 u: 80u - 100% 48u - x (%) x = 60 % Zawartość siarki to 100% - 60% czyli 40%.
b) Siarczek glinu mAl2S3 = 2*27u + 3*32u = 54u + 96u = 150 u Zawartość glinu: 150u - 100% 54u - x (%) x = 46 % Zwartość siarki: 100% - 46% = 54%

2
HxSyOz - 98u
łącznie jest 49cześci <1+16+32>

wodór:
98u - 48częsci
x - 1 część
x = 2u
1 at. wodoru to 1u
2:1=2

siarka:
98u - 48 części
y - 16 części
y = 32,66(6)
1 at. siarki to 32 u
32:32 = 1

tlen:
98u - 48 części
z - 32 części
z= 65,33(3)
1 at. tlenu to 16 u
65,33(3) : 16 = 4,08

ten zwiazek chemiczny to H2SO4

licze na naj:)
1 5 1