PROSZĘ O POMOC
1.Określ gatunek utworu i co o tym świadczy.
2.Określ tematykę utworu.
3.Scharakteryzuj podmiot liryczny.
4.Co na temat życia mówi pomiot liryczny w pieśni?
(cytat,znaczenie)
5.Jaką postawę wobec życia każe przyjąć?
(cytat,znaczenie,kontekst filozoficzny)
Pieśń IX

Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje:

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.

Patrzaj teraz na lasy,
Jako prze zimne czasy

Wszystkę swą krasę drzewa utraciły,
A śniegi pola wysoko przykryły.

Po chwili wiosna przyjdzie,
Ten śnieg z nienagła zyjdzie,

A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje,
W rozliczne barwy znowu się odzieje.

Nic wiecznego na świecie:
Radość się z troską plecie,

A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą,
Wtenczas masz ujrzeć odmianę naprędszą.

Ale człowiek zhardzieje,
Gdy mu się dobrze dzieje;

Więc też, kiedy go Fortuna omyli,
Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli.

Lecz na szczęście wszelakie
Serce ma być jednakie;

Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,
To da, to weźmie, jako się jej widzi.

Ty nie miej za stracone,
Co może być wrócone:

Siła Bóg może wywrócić w godzinie;
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T21:25:17+02:00
1. Jest to gatunek literacki zwany pieśnią, na co wskazują strofy, w każdej strofie jest tyle samo sylab. (tego punktu nie jestem do końca pewna)

2. Według mnie jest to tematyka filozoficzna.

3. Podmiot liryczny jest osobą optymistyczną. We wszystkim widzi jasne strony, zauważa szczęście i jak najlepszy obrót spraw.

4. Podmiot lityczny uważa, że wszystko, co złe w życiu się kończy, a po tym następuje szczęście ("Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi." Oznacza to, iż zawsze po chwili nieszczęścia pojawia się chwila pomyślności)
Mówi, że Fortuna, czyli los zrobi, co zechce ("Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi, To da, to weźmie, jako się jej widzi." Oznacza to, iż los potoczy się bez względu na nasze czyny)

5. Podmiot liryczny nawołuje do optymizmu. Chce, abyśmy nie uważali za niepowodzenie, czegoś, co może odwrócić się na naszą korzyść ("Ty nie miej za stracone, Co może być wrócone ").
Mówi, abyśmy nie tracili nadziei bez względu na to, co nas dotyka (Nie porzucaj nadzieje, Jakoć się kolwiek dzieje").
2 3 2