Odpowiedzi

2010-03-29T22:18:58+02:00
Elektr. cieplna potrzebuje dużo węgla, pozostają odpady oraz zanieczysz\czenia w postaci dymów , do atmosfery.
elektrownia wodna sprawia ze w rzekach zostaje zmieniona fauna [giną niektore gatunki ryb]
elektr. atomowa wytwarza najtanianiej energię , z tym że wytwarza radioaktywne pierwiastki [problem ze skladowaniem]
4 5 4