Odpowiedzi

2010-03-30T00:21:36+02:00
1.
a) y= 8*(-0,125)=-1
b)
¾=-3x+¾
x=0
2.
a) 0 =-2x+3
m.z. 3/2
b)0 = 1/3x+2/3
m.z. -2
c)0=x
m.z. 0
2010-03-30T00:26:34+02:00
1.
a)
y=-0,125x dla x=8
y = -0,125*8
y = -1
b)
y=-3x+3/4 osiąga wartość 3/4
-3x+3/4 = 3/4
-3x = 3/4 - 3/4
-3x = 0
x = 0

2.Oblicz Miejsca Zerowe funkcji
a)y=-2x+3
-2x+3 = 0
-2x = -3 /:(-2)
x = 3/2
(3/2;0)

b)y=1/3x+2/3
1/3x+2/3 = 0
1/3x = -2/3 /:(1/3)
x = -2
(-2;0)

c)y=x
x = 0
(0;0)
2010-03-30T00:33:58+02:00
1.a)Jaką wartość przyjmuje funkcja
y=-0,125x dal argumentu x=8?
f(8)=-0,125*8=-1
wartość 1
b)Dla jakiego argumentu x funkcja
y=-3x+3/4 osiąga wartość 3/4?
3/4=-3x+3/4 /-3/4
3x=0 /:3
x=0
2.Oblicz Miejsca Zerowe funkcji
a)y=-2x+3
-2x+3=0
-2x=-3 /:(-2)
x=3/2
b)y=1/3x+2/3
1/3x+2/3=0
1/3x=-2/3 /*3
x=-2
c)y=x
x=0