Odpowiedzi

  • sol
  • Rozwiązujący
2009-11-01T12:09:44+01:00
Kultura średniowiecza:
-brak kultur narodowych a ukształtowanie jednego wzorca pod wpływem chrześcijaństwa,teocentryzm-Bóg w centrum zainteresowania
-wspólny pogląd na świat,asceza czyli umartwianie się poprzez posty
,biczowanie się,zaniedbywanie higieny ciała
-ideały średniowiecza-święty,władca,rycerz
-język łaciński językiem uniwersalnym,jednolity system szkolnictwa,filozofia chrześcijańska
-wspólne cechy architektury,obrzędowości rycerskiej
-przekazywanie kultury poprzez wędrownych twórców-wegantów,opiewanie bohaterów w poezji trubadurów,minesingerów
-klasztory ośrodkami
życia umysłowego-działalność zakonów miejskich franciszkanów,dominikanów i rolniczych cystersów

Kultura renesansu
-humanizm główny prąd odrodzenia,głoszący troskę o pełny rozwój człowieka,jego szczęście i godność w myśl hasła "jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce"
-potępienie ideałów średniowiecza,a pochwała myśli "żyj chwilą",antropocentryzm-człowiek w centrum zainteresowania
-oparcie na autorytecie myślicieli i filozofów antycznych
-rozkwit szkolnictwa-ideałem epoki był człowiek wszechstronnie wykształcony
-pochwała rozumu ludzkiego,dążenie do wszechstronnego wykształcenia,poznania
świata-rozwój nauk przyrodniczych i humanistycznych,wpływ reformacji
-wolność jednostki,prawo wyboru trybu życia na ziemi a nie po śmierci
-awans języków narodowych,powrót do klasycznej łaciny,greki,zainteresowanie hebrajskim,rozkwit filologii
-troska o sławę,rozkwit mecenatu
-podział społeczeństwa na elitę oraz tłum-reszta ludzi
-upowszechnienie książek poprzez wynalazek druku Jana Gutenberga