Matematyka zadanie 15/125
Skonstruuj odcinki o długościach
a) √10cm,√13cm,√40cm dodawaniem
b)√15 cm,√7cm,√119 odejmowanie
Proszę napisać jak to narysować a najlepiej zrobić rysunek w paincie i zrobić obliczenia wtedy dostaniesz punkty

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T10:34:58+02:00
Matematyka zadanie 15/125
Skonstruuj odcinki o długościach
a) √10cm, dodawaniem
w tej części:
rysujemy kąt prosty i na ramionach kąta odkładamy np. 3 jednostki i 1 jednostkę, łączymy i tak powstaje nam 3 bok- szukany

3²+1²=x²
x²=9+1
x²=10
x=√10

√13cm
3²+2²=x²
x²=9+4
x²=13
x=√13

√40cm
2²+6²=x²
x²=4+36
x²=40
x=√40

b)konstruujemy kąt prosty, na jednym ramieniu odkładamy odcinek dł. 7 jednostek, a potem z końca rysujemy odc. dł. 8 jednostek i przetnie nam łuk drugie ramię kąta i w ten sposób otrzymamy szukany bok

√15 cm
x²+7²=8²
x²=64-49
x²=15
x=√15

√7cm
x²+3²=4²
x²=16-9
x²=7
x=√7

√119
x²+5²=12²
x²=144-25
x²=119
x=√119


odejmowanie
Proszę napisać jak to narysować a najlepiej zrobić rysunek w paincie i zrobić obliczenia wtedy dostaniesz punkty
4 4 4